Ventilation

Vi påtager os hele opgaven fra projekteringen til det færdige ventilationsanlæg er sat i drift. Det vil sige at vi projekterer, leverer, monterer og indregulerer jeres ventilationsanlæg.

En god og grøn investering

Vores ventilationsløsninger sikrer et godt og sundt indeklima, og er samtidig en god investering. Vores løsninger har en høj temperaturvirkningsgrad ved genvinding af varmen. Det betyder store energibesparelser og lavere driftsomkostninger, hvilket medfører at I som virksomhed får et bedre CO2-regnskab. Vores mange års erfaring viser, at der ofte kan spares mellem 25 og 60 % på energiforbruget med de rette investeringer og tilpasninger. Energibesparelser på ventilation kan ofte tjenes hjem på et til fem år.

Kvalitet fra starten

Vi løser mange forskelligartede opgaver. Blandt andet leverer vi ventilationsanlæg til produktionshaller, skoler, børneinstitutioner, restauranter, fabrikshaller og kontorbygninger. Vi lægger stor vægt på at levere en skræddersyet løsning, der dækker jeres behov og tilfredsstiller de krav I måtte have. Ved projekteringen lægger vi vægt på et gennemarbejdet løsningsforslag med korrekt dimensionering. Ved afleveringen af en installation er dokumentation og målerapport en naturlig del af leverancen. Vi opfylder naturligvis de lovmæssige krav om sikkerhed inden for ventilering og projekterer altid i henhold til gældende normer og reglementer.

Lang levetid og maksimalt udbytte

Vi anvender kun anerkendte komponenter. Derfor får I et driftssikkert anlæg, med en lang levetid. Med vores serviceaftaler kører jeres anlæg optimalt, med mindst mulig slitage og energispild til følge.

Hvis du vil vide mere

Hvis I vil vide mere om vores ventilationsløsninger, eller er interesseret i et uforpligtende besøg, så kontakt os på telefon 38 88 58 85

Køling

Vi leverer køleanlæg med udgangspunkt i jeres behov og ønsker og med fokus på jeres energiforbrug og driftsøkonomi.

Vores køleanlæg er energi- og miljørigtige, og vi sørger for at jeres køling foregår med miljøgodkendte og miljørigtige kølemidler.

Vi projekterer, monterer og leverer alle typer køleanlæg og leverer både komfortkøl til f.eks. kontorlokaler og butikker, teknikkøl til EDB- og serverrum samt industri. Vi sparrer gerne i projekteringsfasen, så I fra starten er sikret et køleanlæg der er dimensioneret og konstrueret til det opgaven kræver. Vi tænker jeres krav og behov ind i løsningen fra starten.
Vi er medlem af “Dansk Køl & Varme” – Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening – samt ISO 9001 certificeret, og lever således op til alle lovpligtige krav.

Få en serviceaftale

Der er lovkrav til eftersyn af køleanlæg, og med vores serviceaftale er det ikke noget som I skal huske at få gjort. Vi laver en aftale der er tilpasset jeres behov, og sørger for at anlægget lever op til lovkravene og kører som det skal.

Hvis du vil vide mere

Hvis I vil vide mere om vores køleløsninger eller er interesseret i et uforpligtende besøg, så kontakt os på telefon 38 88 58 85

Service

Vi servicerer, vedligeholder og renoverer alle former for ventilations- og køleanlæg.

Med en serviceaftale får I kontrolleret og vedligeholdt jeres anlæg regelmæssigt. Derved vil I opleve at jeres ventilations- og køleanlæg holder længere og har færre nedbrud. Derfor er en god serviceaftale også en god investering, der vil betyde besparelser på bundlinjen.

En serviceaftale betyder at I:
• minimerer risikoen for uhensigtsmæssige nedbrud
• holder energiomkostningerne nede
• bevarer virksomhedens gode indeklima
• forlænger anlæggets levetid
• kan få service på alle former for ventilations- og køleanlæg
Efter hvert eftersyn får I en servicerapport, der giver overblik over anlæggets tilstand, og anbefalinger til eventuelle forbedringer og reparationer.

 

Hvis du vil vide mere

Hvis I ønsker mere information om vores serviceløsninger, så kontakt os på telefon 38 88 58 85

Udvalgte referencer

Interklima leverer erhvervsløsninger til en lang række privatejede og offentlige virksomheder. Vi har således leveret køle- og ventilationsløsninger til bl.a. forretninger, industri, laboratorier, kontormiljøer, boliger og institutioner.

Banker

 • Danske Bank
 • Jyske Bank
 • Sydbank

Produktion og service

 • Kaleido
 • Schneider Electric
 • Faller
 • Ishøj Mekaniske

Staten    

 • Rigspolitiet
 • Datatilsynet
 • Banedanmark
 • Vejdirektoratet

Skoler og uddannelsesinstitutioner

 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Skoler og institutioner i Herlev Kommune
 • Professionshøjskolen Metropol
 • Skoler og institutioner i Fredensborg Kommune

Bolig- og ejendomsselskaber

 • Hosta Ejendomme
 • Nordea Ejendomme
 • ATP Ejendomme
 • M. Goldschmidt Ejendomme

Om Interklima

Vi er eksperter i ventilations- og køleløsninger for erhvervskunder.

Vi har specialiseret os i at levere totalløsninger inden for ventilationssystemer og køleanlæg. Det vil sige at vi projekterer, leverer, monterer og indregulerer anlæggene og står for den efterfølgende servicering og vedligeholdelse.

Vi lægger vægt på at vores ventilations- og køleanlæg er pålidelige, opfylder jeres krav til et sundt indeklima og har et lavt energiforbrug, således at de både er til gavn for jeres virksomheds økonomi og for miljøet.

Vi leverer erhvervsløsninger over hele landet til en lang række virksomheder og institutioner med en række forskellige behov. Blandt kunderne er hovedentreprenører, rådgivende ingeniører samt slutkunder. Vi påtager os alle følgearbejder til en ventilations- og køleentreprise, herunder el- og automatik, VVS, isoleringsarbejder, diamantboring, malerarbejde samt tømrerarbejde.

Vi er ISO9001 certificeret inden for køleområdet og er medlem af både FAV (foreningen af ventilationsfirmaer) og Dansk Køl & Varme.

Interklima blev etableret i 1996 og ledes i dag af Gudmund Holm.